दैनिक चालू घडामोडी मराठी प्रश्नसंच 24 एप्रिल 2023 – Daily Current Affairs Marathi Quiz : 24 April 2023 || Current Affairs in Marathi – Naukri Insider

मराठीमध्ये चालू घडामोडींचे प्रश्नसंच : (Current Affairs Daily Marathi Quiz : 24 April 2023) नौकरी इनसायडर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि वाचकांसाठी दैनिक चालू घडामोडींची प्रश्नमंजुषा सादर करत आहे.

Vaijinath Akhade Vaijinath Akhade

दैनिक चालू घडामोडी मराठी प्रश्नसंच 23 एप्रिल २०२३ – Daily Current Affairs Marathi Quiz : 23 April 2023 || Current Affairs in Marathi – Naukri Insider

मराठीमध्ये चालू घडामोडींचे प्रश्नसंच : (Current Affairs Daily Marathi Quiz : 23 April 2023) नौकरी इनसायडर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि वाचकांसाठी दैनिक चालू घडामोडींची प्रश्नमंजुषा सादर करत आहे.

Vaijinath Akhade Vaijinath Akhade

#01 Arogya Bharti Important Questions Papers 2023 | आरोग्य भरती महत्त्वाचे प्रश्नोत्तरे | आरोग्य भरती IMP Questions | Naukri Insider

Arogya Bharti Important Questions Papers : तलाठी भरती 2023  तलाठी भरती 2023 ला अनुसरून महत्वाचे प्रश्नसंच देत आहोत. यात आम्ही 25 प्रश्न देत आहोत. लवकरच होणाऱ्या पोलीस भरती 2023 मेगाभरतीला

Vaijinath Akhade Vaijinath Akhade

Daily Current Affairs Marathi Quiz : 22 April 2023 | दैनिक चालू घडामोडी मराठी प्रश्नसंच 22 एप्रिल २०२३ || Current Affairs in Marathi – Naukri Insider

मराठीमध्ये चालू घडामोडींचे प्रश्नसंच : (Current Affairs Daily Marathi Quiz : 22 April 2023) नौकरी इनसायडर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि वाचकांसाठी दैनिक चालू घडामोडींची प्रश्नमंजुषा सादर करत आहे.

Vaijinath Akhade Vaijinath Akhade

#01 Talathi Bharti Important Questions Papers 2023 | तलाठी भरती महत्त्वाचे प्रश्नोत्तरे | तलाठी भरती IMP Questions | Naukri Insider

Talathi Bharti Important Questions Papers : तलाठी भरती 2023 – तलाठी भरती 2023 ला अनुसरून महत्वाचे प्रश्नसंच देत आहोत. यात आम्ही 25 प्रश्न देत आहोत. लवकरच होणाऱ्या पोलीस भरती 2023

Vaijinath Akhade Vaijinath Akhade

Daily Current Affairs Marathi Quiz : 21 April 2023 | दैनिक चालू घडामोडी मराठी प्रश्नसंच 21 एप्रिल २०२३ || Current Affairs in Marathi – Naukri Insider

मराठीमध्ये चालू घडामोडींचे प्रश्नसंच : (Current Affairs Daily Marathi Quiz : 21 April 2023) नौकरी इनसायडर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि वाचकांसाठी दैनिक चालू घडामोडींची प्रश्नमंजुषा सादर करत आहे.

Vaijinath Akhade Vaijinath Akhade

#01 Police Bharti Important Questions Papers 2023 | पोलीस भरती महत्त्वाचे प्रश्नोत्तरे | Maharashtra Police IMP Questions | Naukri Insider

Police Bharti Important Questions Papers : पोलीस भरती 2023 – पोलीस भरती 2023 ला अनुसरून महत्वाचे प्रश्नसंच देत आहोत. यात आम्ही 25 प्रश्न देत आहोत. लवकरच होणाऱ्या पोलीस भरती 2023

Vaijinath Akhade Vaijinath Akhade

Daily Current Affairs Marathi Quiz : 20 April 2023 | दैनिक चालू घडामोडी मराठी प्रश्नसंच 20 एप्रिल २०२३ || Current Affairs in Marathi – Naukri Insider

मराठीमध्ये चालू घडामोडींचे प्रश्नसंच : (Current Affairs Daily Marathi Quiz : 20 April 2023) नौकरी इनसायडर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि वाचकांसाठी दैनिक चालू घडामोडींची प्रश्नमंजुषा सादर करत आहे.आजच्या

Vaijinath Akhade Vaijinath Akhade

Daily Current Affairs Marathi Quiz : 19 April 2023 | दैनिक चालू घडामोडी मराठी प्रश्नसंच 19 एप्रिल 2023 || Current Affairs in Marathi – Naukri Insider

Daily Current Affairs in Marathi - मराठीमध्ये चालू घडामोडींचे प्रश्नसंच : (Current Affairs Daily Marathi Quiz : 19 April 2023) नौकरी इनसायडर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि वाचकांसाठी दैनिक

Vaijinath Akhade Vaijinath Akhade

दैनिक चालू घडामोडी मराठी प्रश्नसंच १८ एप्रिल २०२३ – Daily Current Affairs Marathi Quiz : 18 April 2023 || Naukri Insider

मराठीमध्ये चालू घडामोडींचे प्रश्नसंच : (Current Affairs Daily Marathi Quiz : 18 April 2023) नौकरी इनसायडर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि वाचकांसाठी दैनिक चालू घडामोडींची प्रश्नमंजुषा सादर करत आहे.

Vaijinath Akhade Vaijinath Akhade

दैनिक चालू घडामोडी मराठी प्रश्नसंच १७ एप्रिल २०२३ – Daily Current Affairs Marathi Quiz : 17 April 2023 || Naukri Insider

मराठीमध्ये चालू घडामोडींचे प्रश्नसंच : (Current Affairs Daily Marathi Quiz : 17 April 2023) नौकरी इनसायडर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि वाचकांसाठी दैनिक चालू घडामोडींची प्रश्नमंजुषा सादर करत आहे.

Vaijinath Akhade Vaijinath Akhade

सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्त्वाचे सामान्य ज्ञान (GK) प्रश्नोत्तरे – भाग 01

प्रश्न १ : क्षार आणि प्रामुख्याने पाणी यांचे शोषण करण्याचे काम शरीरात कोण करते ? १) जठर २) लहान आतडे ३) मोठे आतडे ✔ ४) तोंड प्रश्न २ : जेट

Vaijinath Akhade Vaijinath Akhade